12. desember holdt Statens vegvesen et informasjonsmøte om detaljregulering for E8 Storskreda–Kantornes, Det ble en god dialog og et vellykket møte.

Rundt 20 interesserte hadde tatt turen til Laksvatn Oppvekstsenter i Balsfjord, for å delta på informasjonsmøtet. Det ble servert kaffe og wienerbrød til de fremmøtte, og det ble en god ramme for et godt møte. 

Formål og gjennomføring

Formålet med informasjonsmøtet var å forklare hensikten med detaljreguleringen som nå er i gang for E8 Storskreda–Kantornes, og å gi et tydelig bilde av stegene i prosessen videre. 

Statens vegvesen stilte mannsterke, med planleggingsleder Kathrine Hanssen i spissen. Med seg hadde hun prosjektleder Jøran Heimdal, veplanlegger Egil B. Hammer, planleggingsleder Heidi Martens og byggherrestøtte Vibeke Leer. 

Kathrine innledet seansen med å fortelle om hensikten med planarbeidet, utredningene som skal ligge til grunn, planavgrensningen og planprosessen. Deretter orienterte Egil om de nye vegklassene og tiltakene som skal etableres på strekningen. Til slutt avsluttet Kathrine presentasjonen med å påpeke muligheten for medvirkning, og gjeldene frister for innspill.

Presentasjon

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark