Mandag 23. oktober: Forskningsresultater fra Ferjefri E39 

Presentasjon av resultater fra ulike forskningsprosjekter knyttet til prosjektet; innen samfunnsnytte og effekter på samfunnet ved å få en døgnåpen veg, nye kontraktsformer, miljøvennlige, trafikksikre og energieffektive løsninger: 

  • Kontraktstrategier i Statens vegvesen og langs E39 spesielt
  • Nytt professorat om gjennomføringsmodeller ved NTNU, og resultater fra doktorgradene
  • Resultater fra vurderinger om samfunnsmessige konsekvenser ved å erstatte ferjer med fast forbindelse 

Tirsdag 24. oktober: Fagdag om fjordkrysninger i samarbeid med NVF (Nordiskt vägforum)

Konferanse om fjordkrysningene på utbedret og ferjefri E39: 

  • Tom Cato Eriksen (SD) om hvordan teknologiutviklingen vil gjøre det mulig å få en sammenhengende E39
  • Presentasjon av nye og innovative teknologiske konsepter ved alle de ulike brutypene
  • Erfaringer fra alle de store bruprosjektene i Danmark gjennom de siste 20 år, og siste nytt om megaprosjektet Femern
  • "China’s $900 billion New Silk Road" Informasjon om Kinesernes nye «silkevei» ved hjelp av ny infrastruktur mellom Kina og vestlige «naboer» i sentral-Asia, Midtøsten og Europa.
Foto: Statens vegvesen

Konferansar og møte