Entreprenøren Peab Anlegg AS er tildelt oppdraget med å bygge ny bussterminal ved lufthavna i Tromsø.

Peab Anlegg AS vant konkurransen mot entreprenør Harald Nilsen AS, om å få bygge den nye kollektivterminalen i Giæverbukta på Tromsøya. Ny terminal skal bli mer effektiv og brukervennlig for alle, og skal stå ferdig i november 2024. Oppdraget ble lyst ut i januar 2023.

Illustrasjon som viser enklere inn- og utkjøring, som gjør at bussene slipper å kjøre om rundkjøringene i Ringvegen for å få satt av eller hentet passasjerer ved den nye Giæverbukta kollektivterminal.
Enklere inn- og utkjøring vil spare tid og miljø. Bussene slipper å kjøre om rundkjøringene i Ringvegen for å sette av eller ta på passasjerer ved den nye Giæverbukta kollektivterminal. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kostnad

Peab Anlegg AS har påtatt seg oppdraget for 130 866 396,- kroner eks mva. Prosjektets totalkostnad medregnet, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, er beregnet til 225 millioner kroner (2023 kr), også kalt styringsramme.

Signering

Kontrakten blir ikke signert før karenstiden er gått ut. Det vil si tiden de andre deltakerne har til å femme klager på tildelingen. I tråd med god forretningsskikk er klagefristen i denne anskaffelsen 10 dager.

Krevende utbygging

Terminalen skal være i bruk gjennom hele anleggsperioden. Entreprenøren som vinner oppdraget må derfor bygge midlertidige holdeplasser, gangfelt og sykkelstier under ombyggingen.

Slik blir Giæverbukta kollektivterminal

Se video av den nye bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø slik den blir når den står ferdig i 2024. Video: Statens vegvesen.

Derfor bygger vi ny terminal

Bussterminalen i Giæverbukta er Nord-Norges største kollektivterminal med omlag 760 bussavganger daglig og en million påstigende årlig. Men dagens terminal er trafikkfarlig og utformet slik at bussene får mye unødvendig kjøring for å sette av og ta på folk. I tillegg er den dårlig tilrettelagt for reisende med spesielle behov.

Bilde av dagens terminal i Giæverbukta sett fra lufta.
Dagens terminal er trafikkfarlig og lite effektiv: De reisende må krysse andre bussers kjørebane for å komme frem til den øya de skal ta buss fra. Bussene må kjøre en eller via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Tromsø