Statens vegvesen vurderer ulike løsninger for gang- og sykkelvegkryssing av E134 ved Haugmotun. Statens vegvesen har fått utarbeidet en forstudierapport for gang- og sykkelkryssing av E134 Haugmotun (36 MB, PDF)

I samarbeid med Notodden kommune har Statens vegvesen i første omgang valgt å gå videre med alternativ F2 i rapporten, forlenge fortauet helt til omsorgssenteret langs E134.

I dagens situasjon stopper fortauet sør for E134 ved den tilrettelagte kryssingen ved Sundmannvegen. Ved å forlenge fortau delvis, eller helt nordvestover til Haugmotun omsorgssenter, vil mange kunne benytte fortauet når de skal retning Notodden sentrum. Deretter kan myke trafikanter krysse E134 ved tilrettelagt kryssingspunkt ved Sundmannvegen eller ved nytt kryssingspunkt ved rundkjøringen. Et fortau kan bidra til å redusere vill-kryssinger over E134 ved Lysthusvegen.

I en senere fase anbefales å gå videre med alternativ B2, gangbru vest ved omsorgssenteret med trapper og rampe til bussholdeplasser og fortau. Forlenget fortau fram til gangbru.

Reguleringsplanen «E134 Haugmotun–Bekkhus» fra 2006 viser gang- sykkelvegkryssing av E134 med bru over vegen. Planen er påklaget og foreldet og må revideres. Det er derfor behov for å utarbeide en ny reguleringsplan som ivaretar selve krysningspunktet, nødvendige tilrettelegging/tilkomst i form av fortau og snarveier i tilstøtende områder for å sikre bruk av gangbrua samt nødvendig areal for anleggsgjennomføring.

 

Bildet viser gang- og sykkelveg på begge sider av E134 uten trygg mulighet til å krysse vegen.
E134 ved Haugmotun november 2022. Foto: Vegbilder, Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Notodden
Fylker:
Telemark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

Haugmotun. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Torbjørn Holte

Planleggingsleder
Telefon:
95 21 96 23
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: