Statens vegvesen vurderer ulike løsninger for gang- og sykkelvegkryssing av E134 ved Haugmotun. Etter valgt løsning starter arbeidet med detaljplanlegging.

Reguleringsplanen «E134 Haugmotun–Bekkhus» fra 2006 viser gang- sykkelvegkryssing av E134 med bru over vegen. Planen er påklaget og foreldet og må revideres. Det er derfor behov for å utarbeide en ny reguleringsplan som ivaretar selve krysningspunktet, nødvendige tilrettelegging/tilkomst i form av fortau og snarveier i tilstøtende områder for å sikre bruk av gangbrua samt nødvendig areal for anleggsgjennomføring.

Forslag til reguelringsplan er planlagt ferdig 1. mars 2023.

Bildet viser gang- og sykkelveg på begge sider av E134 uten trygg mulighet til å krysse vegen.
E134 ved Haugmotun november 2022. Foto: Vegbilder, Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Notodden
Fylker:
Vestfold og Telemark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

Haugmotun. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Torbjørn Holte

Planleggingsleder
Telefon:
95 21 96 23
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: