Statens vegvesen har utarbeidet byggeplan for E134 etter reguleringsplan for Leivstein Industriområde.

Det er utarbeidet reguleringsplan for Leivstein Industriområde som også omfatter en strekning på E134. Prosjektet er rundt 5 km øst for Notodden sentrum. Det skal bygges omtrent 1 km ny E134 med forberedelse til T-kryss og bredde til framtidig gang- og sykkelveg. Notodden kommune har vann- og avløpsanlegg i området som også må legges noe om.

Luftfoto av området.
E134 ved Leivstein Industriområde. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Notodden
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
November 2022
Antatt åpnet:
Juni 2023

E134 ved Leivstein Industriområde. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Dag Rune Kvålen

Byggeleder
Telefon:
92 48 22 44
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: