Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen har utarbeidet byggeplan for E134 etter reguleringsplan for Leivstein Industriområde.

Det er utarbeidet reguleringsplan for Leivstein Industriområde som også omfatter en strekning på E134. Prosjektet er rundt 5 km øst for Notodden sentrum. Det skal bygges omtrent 1 km ny E134 med forberedelse til T-kryss og bredde til framtidig gang- og sykkelveg. Notodden kommune har vann- og avløpsanlegg i området som også må legges noe om.

Luftfoto av området.
E134 ved Leivstein Industriområde. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E134
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Notodden
Fylker:
Telemark
Lengde:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
November 2022
Antatt åpnet:
Juni 2023

E134 ved Leivstein Industriområde. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Dag Rune Kvålen

Byggeleder
Telefon:
92 48 22 44
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: