Riving av tårn på gamle Varoddbrua i Kristiansand

— Statens vegvesen har siden juni i år, ved sin entreprenør PNC, arbeidet med riving av den gamle Varoddbrua. Brua er ei hengebru fra 1956 og lørdag kveld 21. november starter forberedelser til nedtaking av det første av de to tårna.

Statusoppdatering - November 2020

— I november fortsetter rivingen av hengebrua. Nå er det de siste kablene som fjernes før de to tårnene deretter skal fjernes ved at de kappes i mindre deler og løftes bort med et kranskip.

Utsatt ferdigstillelse av ny E18 Varoddbru

— Prosjektets entreprenør PNC har informert Statens vegvesen om at de ikke vil klare å ferdigstille byggingen av den nye Varoddbrua på senhøsten i år som tidligere avtalt.

Riving av kabler på gamle Varoddbrua

— Statens vegvesen har siden juni, ved sin entreprenør PNC Norge, arbeidet med riving av den gamle Varoddbrua. Brua er ei hengebru fra 1956 og ved riving av kablene vil seilingsleden i Topdalsfjorden, samt Sømsveien og Torsvikveien, bli periodevis stengt. Arbeidene med kablene starter mandag 12. oktober.

Statusoppdatering - Oktober 2020

— I oktober fortsetter rivningen av hengebrua. Nå er det hengekablene som skal tas ned. Dette arbeidet vil vare i tre uker med oppstart i uke 42. Avkjøringsrampen til Søm ble åpnet lørdag 26. september. Vi håper at dette vil bidra til bedre fremkommeligheten i området.

Forlenger periodevis stengning av Sømsveien

— I forbindelse med riving av den gamle Varoddbrua må Sømsveien og Torsvikveien stenges i kortere perioder i løpet av uke 36 og 37. Trafikanter bes følge den til enhver tid gjeldende skilting om vegene er stengt eller ikke.

Statusoppdatering - September 2020

— I september fortsetter rivingen av hengebrua. Avkjøringsrampen til Søm har dessverre blitt forsinket av flere grunner.

Utsatt åpning av avkjøringsrampen til Søm

— Etter planen skulle avkjøringsrampen i østenden av brua ned til Søm åpne i slutten av august, ny åpningsdato er nå antatt til å være senest 28. september.

Stenger Sømsveien en kort periode

— I forbindelse med rivning av gamle Varoddbrua må Sømsveien og Torsvikveien stenges i omtrent en uke fra og med mandag 24. august.