Oppstart av byggeplan for sykkelvei med fortau mellom Ås og Holstad i 2022 med bygging i 2023-24.

Tiltaket omfatter en lang strekning som går langs Østfoldbanen mellom Ås og Holdstad. Dagens trasse er en driftsvei for Bane NOR. Den skal oppgraders til sykkelvei med fortau.

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ås
Fylker:
Viken
Lengde:
3250 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Vår 2023
Antatt åpnet:
Høst 2024

Ås-Holstad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert: