Torsdag 18. april 2024 ble det faglige grunnlaget for Bypakke Kristiansund vedtatt av bystyret i Kristiansund.

Med 26 stemmer for og 19 stemmer imot, vedtok bystyret i Kristiansund det faglige grunnlaget for Bypakke Kristiansund. 

Det ble også vedtatt å sende flere forslag om kompenserende tiltak for kollektivtrafikk, bompengeopplegget og prioriteringsrekkefølgen over til styringsgruppen for Bypakke Kristiansund. 

Neste steg i prosessen er at det faglige grunnlaget sendes videre til Møre og Romsdal fylkeskommune hvor det skal behandles i: 

  • Samferdselsutvalget 6. mai 2024
  • Fylkesutvalget 29. mai 2024
  • Fylkestinget 15. juni 2024

Etter behandling i fylkestinget venter en KS2 ekstern kvalitetssikring, før utkast til stortingsproposisjon sendes til samferdselsdepartementet. De sender så stortingsproposisjonen for bypakken til Stortinget, som endelig vedtar bypakken. 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal