Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/ rv. 85 ble vedtatt 20.07.2017. Deler av planen skal nå bygges som et offentlig/ privat samarbeid i OPS prosjektet E10 Hålogalandsvegen. Resten av reguleringsplanen er ikke omtalt i Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP), og mangler dermed finansiering. Delstrekning E10 Flyplaskrysset, parsell 15 ble vedtatt i Evenes kommune 15.12.2021, og skal sikre effektiv og trygg trafikkavvikling til og forbi Evenes flysplass.  

For å kunne bygge nye veger må det lages en reguleringsplan. På riksvegene er alle reguleringsplaner et samarbeid mellom stat, fylke og kommuner. I reguleringsplanen blir man enige om hvor vegsen skal ligge og hvordan arealet på og langs vegen kan benyttes under byggingen. Uten vedtatt reguleringsplan kan man ikke bygge veger i Norge.

Reguleringsplanen for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen er laget fordi dagens veg har lav standard i forhold til vegens funksjon. E10 er hovedfartsveg mellom regionene,og spesielt viktig for næringsutvikling og regional utvikling.

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes. Vegen skal knytte Hålogalandsregionen bedre sammen. Reguleringsplanen for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen har en rekke utfordringer. For å få fram konsekvensene som bygging av ny veg vil medføre må det lages en konsekvensutredning før reguleringsplanen kan vedtas.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Sortland, Evenes, Lødingen, Kvæfjord, Tjeldsund, Harstad
Fylker:
Nordland, Troms, Finnmark
Lengde:
159000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

E10/rv. 83/rv. 85 Hålogaland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Rødskjærveien 11, 9430 Sandtorg

Kontakter

Reidar Johansen

Prosjektleder
Telefon:
90 67 50 55
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Unni Kufaas

Planleggingsleder
Telefon:
99 27 86 56
E-post:
Sist oppdatert: