Det er bygd fem bomstasjonar med einvegs innkrevjing av bompengar på veg inn mot Førde:

  1. E39 Bakkebøvegen
  2. Rv. 5 Kletten
  3. E39 Bruland
  4. Fv. 481 Presteholten
  5. Fv. 484 Brulandsvellene

Bomstasjonane vart bygd sommaren 2016, og innkrevjing av bompengar starta opp i oktober 2016.

Førdepakken, bomstasjonen på E39 Bruland
Bomstasjonen på E39 Bruland. ( Foto: Statens vegvesen