Statens vegvesen arbeider med byggeplan og regner med å starte byggingen høsten-2023.

I dag er det ikke eget tilbud for gående og syklende på strekningen Slitukrysset–Sekkelstenkrysset. Strekningen er skolevei og en del av alternativ rute for gående og syklende langs E18.

Den nye gang- og sykkelveien vil binde sammen eksisterende gang- og sykkelveitilbud i hver ende. Holdeplasser på strekningen skal oppgraderes/opparbeides/saneres i tråd med vedtatt reguleringsplan. 

Last ned vedtatt reguleringsplan

Vei:
E18
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Indre Østfold
Fylker:
Østfold
Lengde:
3200 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027
Totalkostnad:
65 mill. kr

Slitukrysset–Sekkelstenkrysset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Skoggata 19, Moss

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Geir Østlund Johnsen

Byggeleder
Telefon:
41 51 72 05
E-post:

Anita Hansen

Kontollingeniør
Telefon:
92 84 23 74
E-post:
Sist oppdatert: