Vei:
Fv. 152
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Nordre Follo
Fylker:
Akershus
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
145 millioner 2019-kroner, +/- 10 prosent, inkludert entreprenørkostnader, grunnerverv og byggherrekostnader.
Oppstart:
Høst 2023
Antatt åpnet:
Vinter 2025

Fylkesveg 152 Skiveien, Stenfelt–Greverud. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Anders Mjell (Viken fylkeskommune)

Prosjektleder
E-post:
Sist oppdatert: