Alle innspillene samlet

— Alle innspill og alle framtidskart er samlet i referatet fra Ideverkstedet.

Konsepter klare i mai

— I mai vil de første konseptene for framtidige transportløsninger på Helgeland være klare. Statens vegvesen er i gang med å sortere behov og vil også gjøre noen overordnede tekniske og økonomiske beregninger av tunnel- og bruløsninger.

Tegnet kart som gruppearbeid

— Ideverkstedet i Brønnøysund 7. og 8. november brakte fram mange forslag til løsninger – både langs fjordene, under sjøen, på havet og over luftige bruer.

Startet med informasjonsmøter

— Helgeland er et av de mest kompliserte områdene for å finne gode samferdselsløsninger. Det sa regionvegsjef Torbjørn Naimak under informasjonsmøtene i Sandnessjøen og Brønnøysund som markerte starten på arbeidet med framtidige løsninger mellom Brønnøy og Alstahaug og øyene utenfor.

Prosjektleder fra fylkeskommunen

— Jørn Sørvig skal lede arbeidet med konseptvalgutredningen for fylkesvei 17 på Helgeland. Han har i 20 vært ansatt som næringssjef i Nordland fylkeskommune, men er nå utleid til Statens vegvesen for å være prosjektleder.

Vil utrede transportårer på Helgeland

— Fylkesråd Tove Bjørkmo har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for framtidig transport på Helgeland. Etter planen skal Nordland fylkesting behandle saken i 2015.