Ein viktig del av KVU-arbeidet har vore å sjå løysingar for heile byområdet Haugesund.

Skal framtidas transportsystem i Haugesund baserast på bilbruk? Korleis legg vi til rette for kollektiv-løysingar? Utbyggingspresset i området er stort, og det er difor viktig å sikre gode løysingar for framtidig korridor.

KVU-rapporten er utarbeidd av Statens vegvesen i 2015 på oppdrag frå Samferdsledepartementet.

Karmsund bru. Foto: Geir Brekke

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Sveio, Tysvær, Karmøy, Haugesund
Fylker:
Vestland, Rogaland

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Sist oppdatert: