Konseptvalgutredningen ble gjennomført i perioden 2008–2012. Fire konsepter ble utredet i tillegg til 0-alternativet. Disse er systemoptimalisering, bil, bussway og bybane.

Illustrasjon av bussvei
Illustrasjon av en mulig løsning for bussvei i forhold til utstyr og infrastruktur. Foto: MAST-STUDIO

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Hå, Klepp, Randaberg, Time, Sola, Stavanger, Gjesdal, Sandnes
Fylker:
Rogaland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
Fire ulike konsepter er utredet. Kostnadene for disse er anslått å være mellom 15-34 mrd. kroner. Valgt konsept (bussvei) er anslått å ha en totalkostnad på ca. 31 mrd. kroner.
Oppstart:
2014
Antatt åpnet:
2032

Transportsystemet på Jæren (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Sist oppdatert: