Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen bygger ny fylkesveg 1390 på en om lag 600 meter strekning av Osloveien.

kartbilde med vei
Kart over Osloveien med ny trase over 600 meter

Dette vil gi noe redusert trafikkavvikling i en periode fra nå fram mot sommeren. For å kunne gjennomføre spleisen mellom ny og gammel vei vil det fra uke 9 og fram til ca. midten av juni være begrenset gjennomkjøring på strekningen.

Det kan bli noen endringer i kjøremønsteret underveis, men det vil alltid være ett kjørefelt åpent som reguleres med trafikklys.  

Vedgarbeider langs trafikkert veg
Vegarbeider vil gi redusert framkommelighet fram mot juni
Aktuelt for fylke(r): Viken