Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den første kartleggingen av brønner i områdene ved nytt løp av Oslofjordforbindelsen har nå startet.

tre personer ved kjøkken der det tas prøver av drikkevannet - bilde
Marius Bjerke f.v. i Statens vegvesen og Roger Roseth i NIBIO tar vannprøver i springen hos en beboer fra Storsand. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Først ute har vært fastboende og hytteeiere i Storsand-området på Hurumsiden. De seneste dagene har folk fra Statens vegvesen og NIBIO vært på besøk for å ta vannprøver og se på brønnforholdene.

700 eiendommer kontaktet

– Hvor mange husstander vi skal ta vannprøver hos totalt har vi ennå ikke helt oversikt over. Men vi har sendt ut brev til omtrent 700 eiendommer langs traseen fra Verpen i Asker til Vassum i Frogn for å registrere om de har brønn på sin eiendom, sier Tine Langvatn i Statens vegvesen.

ulike flasker med prøver av drikkevann - bilde
Den minste flaska er til radon, rød kork er steril flaske for bakterier. Glassflaska er for oljeforbindelser. Og 1 l plast er til andre parameterne, nitrogenforbindelser, partikler, jern, mangan, farge og flourid de viktigste. Salter og kalsium er også med. Brønnvannet på Storsand er kjent for å ha mye kalk. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

Prosjektet har mottatt informasjon fra en del grunneiere, men mangler fremdeles svar fra flere for å få den fulle oversikten.

– Når vi mottar svar og informasjon om brønnene tar vi en vurdering i samråd med geolog og konsulent på hvilke brønner som vi prioriterer å teste. Vi har nå startet med runde 1 av testingen. Den vil foregå på Hurumsiden og omfatter flere av eiendommene som ligger nærmest nytt tunnelløp. Dette området er hovedsakelig et hytteområde, med det er også flere fastboende her, forteller Langvatn.

Bakterier, metaller, salter og mye annet

Statens vegvesen og NIBIO regner med å ha testet om lag 20 brønner nå i første runde som er beregnet å være ferdig før jul, men flere av brønnene vil bli undersøkt flere ganger slik at en får med årsvariasjoner. Kartleggingen av flere brønner og prøvetaking av vann fortsetter utover i 2023.

Oslofjorden ved Drøbak sett fra Hurumsiden mot Frogn kommune - bilde
Ny tunnel under Oslofjorden kommer her fra Verpen ved Storsand sør for dagens tunnel og sør for Osarsborg t.v. midt på bildet. Tunnel lander i nordøst litt nord for Drøbak sentrum ved Måna. Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen

– Prøvene fra drikkevannsbrønnene analyseres for mange parametere, der de viktigste er bakterier, metaller, salter, nitrogenforbindelser, partikler, radon og oljeforbindelser. De ulike parameterne krever forskjellig emballasje, og derfor tas det prøver i fire ulike typer av flasker ved hver husstand. Prøvene av drikkevannet tas som hovedregel i kjøkkenkrana etter at vannet har rent 2–3 minutter. Det forteller forsker Roger Roseth i NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) ved Ås.

Aktuelt for fylke(r): Viken