Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mandag ettermiddag ble ny gang-/sykkelveg langs Osloveien i Frogn kommune offisielt åpnet.

Hans Kristian Raanaas, ordfører i Frogn, på talerstolen ved vegåpningen. Bilde.
Det ble lys, mange lys da Frognordføreren Hans Kristian Raanaas åpnet gang-/sykkelveien langs Osloveien. Foto: Lars Christian Oulie

Det skjedde ved at de 63 lysmastene langs den 3,3 kilometer lange gangveien ble tent av ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas.

Det er fylkesveg 1390 Osloveien fra Ottarsrud (kryss fv. 1390/fv. 152) og fram til bussholdeplassen ved Bakker bru utenfor Drøbak som har fått ny gang-/sykkelveg.  Arbeidet markerer også ferdigstillelse av første delprosjekt på Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2.

Lars Christian Oulie, Linda Kjellin Karlsen, Mill-Hege Gravem Bertheussen, Vibeke Malvik, Marius Bjerke, Pål Aanerød Elølingsen og Lars Munthe Kolstad fra Statens vegvesen. Bilde.
Sju av ni medarbeidere i gang-/sykkelvegprosjektet: F.v. Lars Christian Oulie, Linda Kjellin Karlsen, Mill-Hege Gravem Bertheussen, Vibeke Malvik, Marius Bjerke, Pål Aanerød Elølingsen og Lars Munthe Kolstad. Foto: Anne-Grethe Nordahl

Entreprenør har vært Park og Anlegg AS. Arbeidet ble påbegynt i oktober i fjor, og nå kan gang/sykkelvegen tas i bruk etter 14 måneders arbeid.

Prosjektdirektør i utbyggingsområde sør-øst Ingunn Foss ønsket velkommen og introduserte øvrige talere, som foruten ordfører i Frogn Hans Kristian Raanes var prosjektleder i Statens vegvesen Vibeke Malvik. Hun takket entreprenører, rådgivere og egen organisasjon for vel utført arbeid.

Avdelingsdirektør Ingunn Foss i Utbyggingsdivisjonen sør-øst på talerstolen ved vegåpningen. Bilde.
Avdelingsdirektør i Utbyggingsdivisjonen sør-øst Ingunn Foss ønsket velkommen til gangvegåpning utenfor Drøbak. Foto: Lars Christian Oulie

Markeringen ble holdt ved Finsrud galleri. Noen av naboene møtte også fram og ble traktert med gløgg og pepperkaker. Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen er det viktig for Statens vegvesen også å sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune.

Folkemengde utenfor Galleri Finsrud ved åpningen av gang- og sykkelveien. Bilde.
Stor stemning ved Galleri Finsrud da gang-/sykkelveien på fv. 1390 ble åpnet med gløgg og pepperkaker. Foto: Lars Christian Oulie

Gang- og sykkelvegen er et spleiselag mellom Statens vegvesen og Viken fylkeskommune der Statens vegvesen dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru.  Frogn kommune er også med i kontrakten ved at de legger 3 500 meter spillvannsledning, tre pumpestasjoner og ny vannledning.

Aktuelt for fylke(r): Viken