Ny løsning vil bygge opp under hovedsykkelnettet, som viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via Ryggeveien, inn Høienhaldgata og videre ned Fritjof Nansens gate.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Moss kommunestyret den 14.12.2021. 

Bakgrunn

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for myke trafikanter, med hovedvekt på syklister, langs Ryggeveien fra krysset med Carsten Ankers gate til krysset med Dyreveien.

Planarbeidet har blitt utført i samarbeid med Moss kommune og Viken fylkeskommune. 

Videre framdrift

Byggeplan og grunnerverv er avhengig av bevilgning over statsbudsjettet. Tidspunkt for byggestart må også koordineres opp mot utbyggingsprosjektet til Bane NOR i Moss, da stenging av Fjordveien kan påvirke trafikkmengdene i Ryggeveien.

Vei:
Fv. 119
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Østfold
Lengde:
500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Sykkeltiltak ved Melløs © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41529669
E-post:

Geir Østlund Johnsen

Byggeleder
Telefon:
41517205
E-post:
Sist oppdatert: