Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det er et mål at all vekst i persontrafikken skal skje på kollektiv, gange og sykkel. For å oppnå dette er det viktig at sykkelvegnettet har en god driftsstandard hele året, og at sykkelrutene er sammenhengende mellom viktige målpunkter.

Statens vegvesen har ansvaret for sykkelvegene og sykkelfeltene på og langs riksvegene i Oslo. Eksempler på viktige traseer i Oslo er E18 Frognerstranda, E18 Mosseveien og langs Ring 3.

Noen steder går sykkelvegnettet som tilhører riksvegnettet, på kommunalt vegnett. Ett eksempel på dette er sykkelvegnettet som tilhører Operatunnelen i sentrum. Siden E18 går i tunnel under Oslo sentrum må det tilhørende sykkelvegnettet gå på kommunens vegnett over bakken, altså i Rådhusgata.

Her finner du oversikt over sykkelvegprosjektene i Oslo.

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat

Statens vegvesen har ansvaret for sykkelvegene og sykkelfeltene på og langs riksvegene i Oslo. Eksempler på viktige traseer i Oslo er E18 Frognerstranda, E18 Mosseveien og langs Ring 3. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Øystein Tandberg

Seksjonsleder Drift og vedlikehold, Plan og utbygging øst 2
Telefon:
911 39 536
E-post:

Magne Vikne

Prosjektleder Plan og utbygging øst 2
Telefon:
909 13 252
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre