Den neste strekningen på Transportkorridor Vest er nå lyst ut. Interesserte entreprenører må melde sin interesse innen 17. januar 2022.

Det skal bygges ny firefelts riksveg fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksveg allerede ferdigstilt.

– Vi ser frem til å komme i gang med den neste etappen på Transportkorridor Vest (TKV). Det skal bygges 2,1 kilometer ny firefelts vei, og sykkel og gangstier, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen.

Det skal også bygges to rundkjøringer og tre brukonstruksjoner.

Kontrakten er totalentreprise med forhandling. Vegvesenet arrangerer en tilbudskonferanse den 21. desember, og den foregår enten i Sandnes eller digitalt. Fristen for å melde sin interesse for dette oppdraget er 17. januar.

Strekningen skal stå ferdig i 2024.

Rv. 509, desember 2021.Foto.
Rv. 509, desember 2021. Foto: Anko
Aktuelt for fylke(r): Rogaland