Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I statsbudsjettet for 2021 er det avsatt midler til bygging av strekningen rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen. Byggestart er forventet i 2022.

Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for strekningen pågår, og man har til hensikt å lyse ut prosjektet tidlig i 2022. Anleggsarbeidet vil trolig starte opp etter sommerferien.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland