Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I juni starter Statens vegvesen arbeidet med oppgradering av rv. 150 Storo-lokket.

Arbeidene med Storolokket starter rett etter pinse. Det blir nattestengt og omkjøring på rampene over lokket. Dette kommer til å vare til januar 2023.

 • Natt til tirsdag–natt til fredag: Kl. 22.00–06.00
 • Natt til lørdag: Kl. 22.00–08.00
 • Natt til søndag: Kl. 20.00–09.00

Storolokket ble åpnet i 1994. Lokket er om lag 135 meter langt og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT (årsdøgnstrafikk) er ca. 51400 (2021). I tillegg viser trafikktellingene at det på rampe mot Sinsen er en ÅDT på 10000, mens det på rampa mot Storo er målt en ÅDT på 6500.

Over lokket er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for lokket. Det er en parallell gang- og sykkelveg på sørvestsiden av lokket.

Betongkulverten på Storo.Foto.
Betongkulverten på Storo. Foto: Statens vegvesen

Storolokket har i tillegg til selve betongkulverten, to ramper på vestsiden og to ramper på østsiden hvor det er en langsgående mur mellom rampene og hovedløpet på Ring 3.

Arbeidene som skal gjøres er:

 • Reparasjon av betong
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av skulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen

Sommerens arbeider på Ring 3 kommer til å føre til trafikkreguleringer. På Storolokket er det nattarbeider med omkjøring over lokket. Oppdatert trafikkinformasjon finner du på vegvesen.no/trafikk

Aktuelt for fylke(r): Oslo