Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I løpet av tidlig 2022 starter Statens vegvesen arbeidene med å rehabilitere Storo-lokket på rv. 150 Ring 3 i Oslo.

Storo-lokket ble åpnet i 1994. Tunnelen er om lag 135 meter lang og har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT i tunnelen er ca. 51400 (2020).

Over tunnelen er det et signalregulert vegkryss og to trikkespor. I tillegg er det en bru over T-banen like sørvest for tunnelen. Det er en parallell gang- og sykkelveg på sørvestsiden av tunnelen. Storolokket har i tillegg til selve betongkulverten to ramper på vestsiden og to ramper på østsiden hvor det er en langsgående mur mellom rampene og hovedløpet på Ring 3.

Arbeidene som skal gjøres er:

 • Reparasjon av betong.
 • Injisering av riss med kalkutfelling i tak
 • Fjerning av støyabsorbenter
 • Etablering av brannbeskyttelse
 • Utskifting av kabelbruer
 • Utskifting av belysning
 • Utskifting av tavle i teknisk rom
 • Utskifting av kumlokk og rammer i trekkekummer med lokk av betong
 • Utskifting av kumlokk og rammer for vann- og avløpskummer
 • Reparasjon av skulder
 • Utskifting av enkelte skilt og master/portaler i dagsonen
 • Etablering av variable fartsgrenseskilt i dagsonen

Arbeidene er planlagt å pågå mellom kl. 22.00 og kl.06.00. Trafikken om natten ledes derfor over av- og på-kjøringsrampene over Storo-lokket.

Aktuelt for fylke(r): Oslo