Stenger Hagebyveien for trafikk

— Anleggsarbeidet i Hagebyveien krever mer plass i de kommende ukene, og veien er derfor sperret for vanlig trafikk. Omkjøring via Trondenesveien.

Utfordrende vannforsyning stenger Hagebyveien

— For å bedre vannforsyningen til de ytterste delene av Trondenes har Harstad kommune bestemt at det skal monteres ekstra utstyr på vannledningen som går langs Hagebyveien. Veien blir delvis stengt for trafikk i to uker.