Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det planlegges utvidelse av dagens gang- og sykkelveg langs sørsiden av Ring 3 mellom Monolitveien og Radiumhospitalet.

Dagens anlegg har varierende bredde på rundt 4 m, og skal utvides til sykkelveg med fortau 4+2,5 m.

Prosjektet omfatter også etablering av ny Husebyveien bussholdeplass (vestgående) på nordsiden av Ring 3 ved Makrellbekken, samt oppgradering av bussholdeplassene Husebyveien (østgående) og Montebelloveien (østgående) til kapasitet for to busser og universelt utformet standard.

Kartskisse (fra Google) viser prosjektområdet hvor det planlegges utvidelse av dagens gang- og sykkelanlegg.
Kartskisse: Rv. 150 Ring 3 Monolitveien–Radiumhospitalet

Kartskisse (fra Google) viser prosjektområdet hvor det planlegges utvidelse av dagens gang- og sykkelanlegg. Rød linje viser traseen som skal utvides. Blå stiplet linje vurderes som alternativ trase.

Vei:
Rv. 150
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Omfang:
1500 meter
Oppstart:
2025

Rv. 150 Ring 3 Monolitveien–Radiumhospitalet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Øystein Tandberg

Seksjonssjef
Telefon:
91 13 95 36
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre