Hovedmålsettingen for reguleringsplanene er å oppnå en tilfredsstillende radius for de to hårnålsvingene ved Ingvaldstad, samt å optimalisere stignings- og avkjørselsforholdene.

Prosjektet er et utbedringstiltak på rv. 13 Ingvaldstadsvingane Øst og -Vest.

Rv. 13 Ingvaldstadsvingane ( Foto: Simen Auli Staff

Vei:
Rv. 13
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hjelmeland
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017

Rv. 13 Ingvaldstadsvingane, utbedringstiltak © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert: