Hovedmålsettingen for reguleringsplanene er å oppnå en tilfredsstillende radius for de tre hårnålsvingene ved Ingvaldstad og Riskedalsbakken, samt å optimalisere stignings- og avkjørselsforholdene.

Rv. 13 går mellom Stavanger og Sogndal og er den indre hovedveien mellom Ryfylke og Sogn. Strekningen gjennom Riskedalsbakken, Hetlandsvingen og Ingvaldstadsvingen i Hjelmeland kommune har en uheldig radius i svingene, samtidig som stigningsforholdet ikke er optimalt. Kurvatur og eksisterende svingradius har utfordringer med tanke på krav til frisikt.

Rv. 13 Ingvaldstadsvingane ( Foto: Simen Auli Staff

Vei:
Rv. 13
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hjelmeland
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

Rv. 13 Ingvaldstadsvingane, utbedringstiltak © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Helge Sæland

Prosjektleder
Telefon:
91 73 99 96
E-post:

Sist oppdatert: