Riksveg 15 er ein viktig transportkorridor aust-vest for Nordfjord og sørlege delar av Sunnmøre. Eit vegtransportsystem med et godt transporttilbod og god kvalitet på veginfrastrukturen er viktig for mobiliteten til innbyggarane og næringslivet.

Hensikten med utbedringsstrekningar er å oppnå tilfredsstillande standard over lengre strekningar. Det blir lagt vekt på effektiv ressursbruk, med mål om å opfå til gode utbetringar til ein låg kostnad.

Utbetring av heile strekningen mellom Graffer til Lom krev at prosjektet blir prioritert i neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP). For å nå opp i konkurransen med andre gode samferdselsprosjekt, er det viktig å finne kostnadseffektive løysingar og halde investeringskostnadane nede.

Offentleg ettersyn av reguleringsplanen skal etter planen skje i slutten av 2023 eller starten av 2024.

 

Vei:
Rv. 15
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lom
Fylker:
Innlandet
Lengde:
7000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Utbedringsstrekningen Graffer–Lom. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Westerbø

Planleggingsleiar
Telefon:
97 46 74 38
E-post:

Sist oppdatert: