Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplanen ble godkjent i Vågå kommune 24.09.2019. Byggestart august 2021, med ferdigstillelse juli 2022.

Krysset mellom riksveg 15 og fylkesveg 51 ved Randen i Vågå kommune ligg ca. 7 km vest for Vågå sentrum. Rv. 15 inngår i det nasjonale hovudvegnettet og er mellom anna ein viktig turistveg og viktig for transporten mellom aust og vest. Fv. 51 er sommarforbindelsen over Valdresflye. Den inngår i Nasjonale turistvegar med stor turisttrafikk.

Dagens kryss er vanskeleg for trafikktrygleik og -avvikling. Vedtatt plan legg opp til å flytte krysset om lag 80 meter austover i forhold til dagens kryss. Fv. 51 blir lagt om/utbetra over ei strekning på ca. 350 meter, og rv. 15 blir flytta dels ut i Vågåvatnet over ei strekning på ca. 600 meter. Krysset er planlagt som eit kanalisert kryss (venstresvingefelt) i rv. 15. Det blir lagt opp til vegljos gjennom krysset. Planen legg til rette for busstopp og parkering, samt kjettingplassar etter fv. 51 med rekkverk mot køyrevegen.

Vei:
Rv. 15
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Vågå
Fylker:
Innlandet
Lengde:
600 meter
Omfang:
920 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
26 millioner
Oppstart:
August 2021
Antatt åpnet:
Juli 2022

Rv. 15 kryss fv. 51 ved Randen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Industrigata 1, Lillehammer

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Henrik Eineteig Wedum

Byggeleder
Telefon:
99 64 17 43
E-post:

Sist oppdatert: