Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Vollebekk holdeplass østgående, ved riksveg 163 Østre Aker vei.

Statens vegvesen arbeider med planlegging for utbedring av Vollebekk holdeplass østgående, ved riksveg 163 Østre Aker vei. Hensikten med prosjektet er å oppgradere holdeplassen til busslomme med bredde, innkjøring og utkjøring i henhold til gjeldende normaler, samt universell utforming.

Rv. 163 Vollebekk holdeplass
Rv. 163 Vollebekk holdeplass

Vei:
Rv. 163
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo

Rv. 163 Vollebekk bussholdeplass © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Øystein Tandberg

Prosjektleder
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre