Vollebekk holdeplass østgående, ved riksveg 163 Østre Aker vei.

Statens vegvesen arbeider med planlegging for utbedring av Vollebekk holdeplass østgående, ved riksveg 163 Østre Aker vei. Hensikten med prosjektet er å oppgradere holdeplassen til busslomme med bredde, innkjøring og utkjøring i henhold til gjeldende normaler, samt universell utforming.

Rv. 163 Vollebekk holdeplass
Rv. 163 Vollebekk holdeplass

Vei:
Rv. 163
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo

Rv. 163 Vollebekk bussholdeplass © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Øystein Tandberg

Prosjektleder
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre