Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplan ble vedtatt i 2020 av Halden kommune. Prosjektet er prioritert i Statens vegvesens gjennomføringsplan for 2022-2027.

Strekningen er en del av "Hovednett for sykkeltrafikk i Halden" og er et ledd i arbeidet med å få flere til å bruke sykkel og gange som transportmiddel fremfor bilkjøring.

Vei:
Rv. 204
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Halden
Fylker:
Østfold
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

Rv. 204 Marcus Thranes gate © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Thormod Aasgaard

Byggeleder
Telefon:
95470730
E-post:
Sist oppdatert: