Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Forprosjektet (Rv. 22 E6 Hvam–rv. 159 Lillestrøm) skal utrede mulighetene og kartlegge utfordringer knyttet til utvidelse og utbedring av dagens kjøreveg og gang- og sykkelveg. Det skal vurderes hvilket vegprofil som er ønskelig på strekningen og det skal gjøres trafikkvurderinger.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Akershus
Lengde:
6000 meter
Totalkostnad:
Forprosjektet skal utrede et kostnadsanslag på +/- 40%.

Rv. 22 E6 Hvam-rv. 159 Lillestrøm © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Hege Nauste

Planleggingsleder
Telefon:
93 89 84 12
E-post:

Astrid Røhme

Ass. Planleggingsleder
Telefon:
93 25 43 64
E-post:
Sist oppdatert: