Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er behov for å utvide planområdet for reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen mellom Nygårdshaugen og Holmegil.

Planarbeidet som pågikk i perioden 2015-2019 skal benyttes som utgangspunkt for videre planlegging, men det er behov for å vurdere alternative løsninger før et planforslag legges ut til offentlig ettersyn, herunder mer bruk av parallelt vegsystem.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskrift om konsekvensutredninger.

Planavgrensning rv. 22 Nygårdshaugen til Holmegil
Planavgrensning rv. 22 Nygårdshaugen–Holmegil, gang- og sykkelveg. Foto: Statens vegvesen

Vedlagt kart viser utvidet planavgrensning. Vi gjør oppmerksom på at
planavgrensningen ikke illustrerer området vi kommer til å beslaglegge, men er den ytre juridiske grense for område som kan på en eller annen måte inngå i planen. Planområdet vil innskrenkes til å omfatte kun nødvendig areal etter hvert som planen tar form. Planavgrensningen vil også legges ut på kommunekartet. Se mer informasjon på kommunens nettside, www.sarpsborg.com/kunngjoringer

Åpent møte

Det blir åpent møte via Teams den 16.02.2022 kl 1800
Ta kontakt med planleggingsleder Knut Westerbø tlf. 97 46 74 38, E‐post:  for å få tilsendt link til teams-møtet.

Innspill

Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 1. mars 2022 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer
    Oversendelsen må merkes «20/246».

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes på siden:

Kontaktinfo

  • Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte: Knut Westerbø, planleggingsleder, tlf. 97 46 74 38, E‐post:
  • Har du spørsmål til grunnerverv, kan du kontakte
    Allan Kristiansen, tlf. 45 73 16 34, E‐post:

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir
utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7