Hensikten med prosjektet er å oppgradere dagens holdeplasser ved Veberg (Fredrikstad) og Storhaugen (Sarpsborg) slik at holdeplassene imøtekommer dagens krav til dimensjonering av holdeplasser og får en universell utforming.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Fredrikstad, Sarpsborg
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
15,8 mill. kr
Oppstart:
Mai 2024
Antatt åpnet:
Juli 2024

Holdeplassene ved Veberg (Fredrikstad) og Storhaugen (Sarpsborg). © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Lars Frode Christiansen

Prosjekteringsleder
Telefon:
E-post:

Nikolai Hansen

Byggeleder
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert: