Det skal etableres støyskjerm på nordsiden langs rv. 291 (før 282) Bjørnstjerne Bjørnsons gate, samt gjennomføres lokale støytiltak (fasadetiltak og lokal støyskjerming) i henhold til vedtatt reguleringsplan av 05.04.2016.

Støyskjerm på nordsiden langs rv. 291 Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Støyskjerm på nordsiden langs rv. 291 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, samt gjennomføres lokale støytiltak. Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 291
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Drammen
Fylker:
Buskerud
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
Høst 2022

Rv. 291 Bjørnstjerne Bjørnsons gate © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Østensjøveien 34, Oslo

Kontakter

Ole-Martin Moen

Prosjektleder
Telefon:
48 23 31 69
E-post:
Sist oppdatert: