Bygging av den nye gang- og sykkelvegen starta i oktober 2021, og er forventa ferdig hausten 2023.

Det manglar 4 km gang- og sykkelveg for å få kontinuerlig gang- og sykkelveg frå Gvarv til Bø. Målet med prosjektet er å sikra tryggare ferdsel for mjuka trafikantar langs denne vegen.

Rv. 36 er ein trafikkert veg som gjer det utfordrande å ferdast for mjuke trafikantar. I forslag til handlingsprogram (NTP) er det avsett midlar for gjennomføring av planen i 2023–2024.

Vei:
Rv. 36
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Midt-Telemark
Fylker:
Telemark
Omfang:
4000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Rv. 36 Gvarv–Mannebru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Turid Homme Claussen

Byggeleiar
Telefon:
90554119
E-post:

Pål Helge Paulsen

Planleggingsleiar
Telefon:
90227038
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95242930
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre