Midt-Telemark kommunestyre har i møte 25.05.20 vedtatt detaljreguleringsplanar for rv. 36 Gvarv–Mannebru.

Målet for planarbeidet er å sikre tryggare ferdsel for mjuke trafikantar langs riksveg 36 mellom Gvarv og Bø. Det manglar 4 km gang- og sykkelveg for å få kontinuerlig gang- og sykkelveg frå Gvarv til Bø. Rv. 36 er ein trafikkert veg som gjer det utfordrande å ferdast for mjuke trafikantar. Planprosessen må avklare plassering av gang- og sykkelveg og utforming av kryssingspunkter over veg og jernbane. I forslag til handlingsprogram (NTP) er det avsett midlar for gjennomføring av planen i 2023–2024.

Vei:
Rv. 36
Fase:
Planfase
Kommuner:
Midt-Telemark
Fylker:
Vestfold og Telemark
Omfang:
4000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Rv. 36 Gvarv–Mannebru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Pål Helge Paulsen

Planleggingsleder
Telefon:
90 22 70 38
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre