Prosjektet er satt på vent inntil ny trase for ny riksvei 36 er avklart.

Statens vegvesen planlegger en hovedsykkelrute mellom Skien og Porsgrunn, på vestsida av elva. Vi skal finne en best mulig løsning som prioriterer syklende og hvor alle typer syklister kan sykle raskt og direkte på hele strekningen. 

Målet er at det skal være enkelt og raskt å komme seg fram, slik at flere kan bytte ut bilen med sykkel, og bidra til en økning i sykkelandelen.

Vei:
Rv. 36
Fase:
Planfase
Kommuner:
Porsgrunn, Skien
Fylker:
Telemark
Lengde:
10 000 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 36 Sykkelekspressveg / Hovedsykkelrute vest © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
97 60 23 44
E-post:

Sist oppdatert: