Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Alvdal kommune i gang med å lage detaljreguleringsplan for å skifte ut Nesteby bru. Vi ber om innspill til arbeidet.

Brua er en del av riksveg 3 og går over Rørosbanen like ved Alvdal skurlag, ca. 1,5 km sør for Alvdal sentrum.

Målet med reguleringsplanen er å legge til rette for å skifte ut brua. Vi ønsker å skifte ut brua for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Vi ønsker også å utvikle bruløsningen slik at vegbredden på brua tilfredsstiller dagens krav. Jernbaneinteressene krever større fri høyde under brua enn det er i dag. Utskiftet bru vil derfor bli større. I byggeperioden er det behov for riggområde, midlertidig veg og midlertidig bru for rv. 3 ved dagens bru. Det krever bruk av naboers grunn.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 30. august 2022. Send det skriftlig til Statens vegvesen på epost til eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Statens vegvesen organiserer planarbeidet og utarbeider planforslaget i samsvar med § 3-7. Planen blir en detaljreguleringsplan i samsvar med § 12-3.

Spørsmål kan også rettes til Asgeir Skymoen på e-post eller telefon 90 87 33 17.

Last ned

Aktuelt for fylke(r): Innlandet