Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Sparte 1,5 milliarder, åpnet tre måneder før tiden. -slik blir det nominasjon av!

Statens vegvesen og OPS-prosjektet rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum er nominert til årets anlegg 2020.

Det skal deles ut to priser, en for Årets anlegg og en for Årets bygg. En fagjury har brukt våren til å nominere gode prosjekter.

OPS-prosjektet rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum er nominert til Årets anlegg 2020. Prosjektet ble levert tre måneder før tiden med en besparelse på 20 %. Besparelsen utgjorde 1,5 mrd kr. Prosjektet har også kuttet klimagassutslippene med 25 % og har som første norske samferdselsprosjekt blitt sertifisert i henhold til CEEQUAL Whole Team Award - nivå Excellent.

Ketil Sand, Skanska
Ketil Sand, Skanska. Foto: Skanska

«Jeg synes det er en fantastisk gledelig anerkjennelse til det arbeidet og den innsatsen partene og de ansatte i Statens vegvesen, Hedmarksvegen og Skanska har lagt ned for å skape et prosjekt som ikke bare hevder seg i første klasse når det gjelder byggetidtid, økonomi og kvalitet, men som samtidig ble kjennetegnet for det gode samarbeidet underveis og sist, men ikke minst som et foregangsprosjekt i bransjen når det gjelder bærekraft og miljø», sier prosjektdirektør i Skanska, Ketil Sand. 

«En nominasjon til prisen for Årets anlegg er selvfølgelig veldig hyggelig og er samtidig en anerkjennelse om at vi har levert et spesielt godt stykke arbeid fra alle i prosjektet. 

Taale Stensbye Statens vegvesen
Taale Stensbye Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Jeg er stolt og ydmyk på vegne av den flotte organisasjonen og det flotte samarbeidet som ligger bak dette prosjektet, sier prosjektleder, Taale Stensbye i Vegvesenet.

Ny rv. 3/25 knytter Elverum og Hamar tettere sammen som bo- og arbeidsregion. Vegstrekningen er også viktig for godstransporten mellom Oslo og Trondheim. Ny veg med midtdeler gir økt trafikksikkerhet, mer forutsigbar reisetid, bedret bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Det er åtte nominerte, tre i kategorien Årets anlegg og fem i kategorien Årets bygg.
Vinneren blir kåret under byggedagene i slutten av august.

For mer informasjon:
Taale Stensbye
Prosjektleder
T: 900 43 443

Fakta om prosjektet:

  • 15,2 km ny firefelts veg med midtdeler
  • 10,4 km ny 2/3 felts veg med midtdeler
  • 3 planskilte kryss
  • 2 rundkjøringer
  • 2 T-kryss
  • 7,1 km ny gang- og sykkelveg
  • 10 bruer
  • 18 over-/ underganger
  • 2 viltoverganger

Prosjektet ble bygget på 26 måneder.

Ny firefelts rv. 3/25 med midtdeler
Ny trafikksikker firefelts rv. 3/25 med midtdeler. Vegen åpnet for trafikk 30. juli 2020 etter 26 måneder byggetid. Foto: Taale Stensbye
Aktuelt for fylke(r): Innlandet