Elverum kommune har nå vedtatt detaljreguleringen for ny gang- og sykkelvei mellom Elgstua og Grønvegen langs Trondheimsveien.

Statens vegvesen starter opp byggingen i august.

Her er noen av tiltakene vi skal utføre for å øke trafikksikkerheten: 

  • Undergangen ved Vestad skole skal byttes ut.
  • Det skal bygges ny bussholdeplass for sørgående busser i Trondheimsvegen.
  • Det skal bygges fortau i Grønvegen, fra Trondheimsvegen til Elgvegen.
  • Det blir fotgjengerovergang i Trondheimsvegen i nærheten av bussholdeplassene.

Mer informasjon om prosjektet kommer etterhvert som vi nærmer oss byggestart. 

Aktuelt for fylke(r): Elverum