Byggingen av sykkelvei med fortau startet høsten 2021 og er planlagt ferdig sommeren 2023.

Prosjektet omfatter bygging av sykkelvei med fortau fra Yttersøveien til Faret langs rv. 400 Elveveien, legging av pumpeledning og vannledning i sykkelveien mellom brannstasjonen og Faret og tilrettelegge for utvidelse av Larvik brannstasjon med flytting av landingsplass for helikopter, øvelsesområde og parkering som følge av ny sykkelveg med fortau.

Rv. 400 Elveveien er en av hovedinnfartsårene til Larvik. Som ledd i et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Larvik, skal det nå etableres sykkelvei med fortau mellom Yttersøveien og Faret. Ny sykkelvei med fortau skal gi de myke trafikantene et mer attraktivt og trafikksikkert tilbud langs rv. 400.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Larvik kommune.

Vei:
Rv. 400
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Larvik
Fylker:
Vestfold
Lengde:
1857
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
75 mill.
Oppstart:
Høst 2021
Antatt åpnet:
Sommer 2023

Rv. 400 Gjærdal–Yttersøveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Tønsberg kontorsted, Anton Jenssens gate 5, 3125 TØNSBERG

Telefon:
95 99 11 99

Kontakter

Tore Jan Hansen

Prosjektleder
Telefon:
95 99 11 99
E-post:
Sist oppdatert: