Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny bru til Eigerøy for å gi bedre framkommelighet til Eigerøy, særlig for tungtrafikk.

Etter møte i planteknisk utvalg i Eigersund 20.03.2023 ble det bestemt at reguleringsplanen for rv. 426 Gamle Eigerøyveien–Hovlandsveien legges ut til høring og offentlig ettersyn

Illustrasjon som viser den planlagte brua i terrenget.
Planlagt ny Eigerøy bru. Illustrasjon: Multiconsult/Statens vegvesen

Innspill og merknader

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget kan sendes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 5. mai 2023.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål eller lignende kan du ta kontakt med

  • plankontoret i Eigersund kommune ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76
  • eller Statens vegvesen ved prosjektleder Geir Strømstad på telefon 48 89 97 98 eller e-post:
Aktuelt for fylke(r): Rogaland