Reguleringsplan for sykkelveg med fortau på nordsida av riksveg 5 frå krysset mellom Gravensteinsgata og Dalavegen til rundkøyringa ved Kulturhuset.

Målet med prosjektet er å stimulere til auka sykling i Sogndal sentrum og legge betre til rette for gåande, og slik sett auke talet på gåande og syklande. Reguleringsplanen er planlagt godkjend innan utgangen av 2018.

Eigen reguleringsplan for ny rundkøyring i krysset med Dalavegen er allereie vedteken i 2016, sjå detaljar om dette i "nyheitsarkiv" på sida her.

Rv. 5 Gravensteinsgata gjennom Sogndal sentrum ( Foto: Åse-Birgitte Berstad

Vei:
Rv. 5
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sogndal
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
50 millioner
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2022

Rv. 5 Gravensteinsgata © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert:

Gå videre