Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplan for sykkelveg med fortau på nordsida av riksveg 5 frå krysset mellom Gravensteinsgata og Dalavegen til rundkøyringa ved Kulturhuset.

Aktuelt: VIDEO: «Ny» gate med nytt og banebrytande grøntanlegg

Målet med prosjektet er å stimulere til auka sykling i Sogndal sentrum og legge betre til rette for gåande, og slik sett auke talet på gåande og syklande. Reguleringsplanen vart godkjend 2018.

Eigen reguleringsplan for ny rundkøyring i krysset med Dalavegen er allereie vedteken i 2016, sjå detaljar om dette i "nyheitsarkiv" på sida her.

Rv. 5 Gravensteinsgata gjennom Sogndal sentrum ( Foto: Åse-Birgitte Berstad

Vei:
Rv. 5
Fase:
Ferdigstilt
Kommuner:
Sogndal
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Totalkostnad 69 millioner, inkludert rundkøyring.
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2022

Rv. 5 Gravensteinsgata © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Sist oppdatert:

Gå videre