— Forslag til reguleringsplan for rv. 5 Lunde–Lundebotn til offentleg høyring med frist for innspel sett til 20. desember 2022.

 

Rv. 5 Lunde-Fjærlandstunnelen
Det skal planleggast forbikøyringsfelt og kjettingplassar mellom Lunde og Fjærlandstunnelen.

Vei:
Rv. 5
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Lengde:
2200 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 5 Lunde-Fjærlandstunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Gun-Mari Ødegård

Planleggingsleiar
Telefon:
97 73 88 44
E-post:

Tone Anette Espe

Seksjonssjef
Telefon:
95 94 80 75
E-post:

Sist oppdatert: