Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fredag ettermiddag stenges Osloveien mot Bjørndalen for all trafikk. Ei bru på 95 meters lengde skal støypes over vegen, og stenginga pågår gjennom helga.

- Vi skal støpe bruplata på Leirosbru nord, og siden brua krysser Osloveien kan det ikke gå trafikk under mens jobben pågår og betongen herder. Stenginga vil derfor gjelde alle trafikanter, også gående og syklende, sier hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Stenginga starter den 19. november kl. 17.00 , og det vil vare frem til mandag den 22. november klokken 06.00.

Stengepunktet vil være rett sør for Sluppen bru, slik at det fortsatt er mulig for trafikantene å benytte Sluppen bru og Osloveien nordover mot Stavne og Ila.

Kartskisse Osloveien
Stenging på Osloveien 19. - 21. november

Støypejobben er den største støypen så langt i Nydalsbrua-prosjektet, og rundt 120 fulle betongbiler vil levere de ca. 900 kubikkmetrene med betong som trengs. Støypen vil vare i rundt 20 timer, og brudelen som skal støypes er den såkalte overbygningen – altså platen som bilene skal kjøre oppå. To landkar og tre brusøyler er støypt i tidligere operasjoner for å bære overbygningen.

- Dette blir en svær jobb for entreprenøren Skanska og underleverandører, og mange personer vil bidra for å få til en vellykka støyp, sier Engum.

Leirosbru Nord, prosjekt Nydalsbrua
Leirosbru Nord klar for støyp 19. november 2021

Påvirker framkommelighet

Leirosbru nord blir bygd med to kjørefelt, og etter hvert skal gående og syklende passere under brua, slik at en slipper å krysse vegen og får økt trafikksikkerhet.

I tillegg til å påvirke bilistene og de myke trafikantene, vil stengingen få konsekvenser for kollektivtrafikken (Linje 20). Det vil som avbøtende tiltak bli satt inn en matebuss som vil gå fra Romolslia til Tonstadkrysset (Linje 120). Dette er en tilsvarende løsning som ved stenging tidligere i år. For detaljer henvises det til nettsiden atb.no/driftsavvik

Stenging også uka etter

Fredag 26. november er det planlagt enda en stor støypejobb på Nydalsbrua-prosjektet. Da skal rampebru nord støypes, og dette er rampa som fører trafikken opp mot rundkjøringa som blir en del av den nye brua. Støypejobben da blir noe mindre, men folk må forberede seg på at Osloveien nord for Sluppen bru vil bli stengt på slutten av neste uke. Vi kommer med nærmere opplysninger om denne stenginga når ting er helt avklart.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Trondheim