Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fredag kl. 06.00 blir Osloveien nord for Sluppen bru stengt på grunn av ny støypejobb. Stenginga vil vare frem til mandag morgen.

Bilde av forskaling før betongen skal i.
Rampebru nord på rv. 706 Nydalsbrua blir støypt fredag 26. november 2021.

- Det som nå skal støypes, er avkjøringsrampa fra Nydalsbrua og ned på Oslovegen i retning nordover. Brua er ca. 137 meter lang og det skal leveres ca. 750 kubikk med betong i forbindelse med støypearbeidet. Dette tilsvarer rundt 100 fulle betongbiler. Stenginga vil gjelde alle trafikanter, også gående og syklende på denne strekninga av Osloveien, sier hovedbyggeleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Oslovegen nord for sluppen bru blir stengt fredag den 26. november klokken 06.00, og det vil bli stengt frem til klokken 06.00 mandag 29. november. Stenginga gjelder fra Sluppen bru til Sivert Dalens vei.

Kart som viser hvor veien er stengt.
Osloveien blir stengt fra Sluppen bru og nordover til Sivert Dalens vei.

Vegen stenges fredags morgen klokken 06.00. Statens vegvesen forventer at støpearbeidet blir ferdig i løpet av lørdagen, men vegen må holdes stengt inntil betongen har oppnådd tilstrekkelig fasthet. Vegen vil derfor være stengt til mandags morgen klokken 06.00. Sluppen bru og Osloveien sørover er ikke påvirket av stenginga nå til helga.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Trondheim