Tirsdag møtte Statens vegvesen grunneiere og andre interesserte for å snakke om planarbeidet på strekningen Sivert Dahlens veg - Dorthealyst

Statens vegvesen orienterte om bakgrunnen for planarbeidet, planprosessen, framdrift og dialogen med grunneiere. Multiconsult orienterte om fordeler og ulemper ved de ulike veglinjene, og rangeringen av veglinjene.

Statens vegvesen oppfordrer til å sende skriftlige innspill til planprogram og planprosessen. Sluttbehandling av planen i Trondheim kommune er forventet å skje første kvartal 2025.

Engasjerte grunneiere og andre interesserte møtte for å høre mer om planarbeidet på rv. 706 Sivert Dahlens veg - Dorthealyst. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag