Arbeidet med den nye brua er godt i gang, og i rute for trafikkåpning i desember 2023

Elverhøybrua bygges med tre betongsøyler og landfester i begge ender. En overbygning av stål monteres på søylene, før brua kompletteres med kantbjelker, rekkverk og asfalt.

Skisse av bru, med forklaringer
Illustrasjon: Statens vegvesen

Prosessen i bilder

I første del av byggefasen har det vært mye spunting og peiling. Nå er dette arbeidet utført, og fundamenteringen av brua er ferdig. I tillegg er arbeidet med de fem aksene godt i gang:  

  • Landfeste til akse 1 er ferdig
  • Søylepar til akse 2 og 4 er ferdig
  • Landfeste til akse 5 er under utførelse
  • Søyle akse 3 er planlagt støpt i løpet av august

Robotisert lasersveising 

Ståloverbygningen til brua er under sluttføring hos Prodtex Industri AS på Fiskå i Vanylven kommune og skal fraktes til Elverhøy i åtte deler. Etter planen skal det skje første uka i august. Sveisingen blir utført som robotisert laser- og laserhybridsveising, og er en pilot i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Målet er å oppnå høyere produktivitet og lavere miljøavtrykk i produksjon av stålkonstruksjoner.

De åtte delene blir sveiset sammen ved brua, før de blir montert på søyler og landkar. Etter at stålkassa er montert, skal vegen på begge sider av brua gjøres ferdig. 

Brua planlegges åpnet for trafikk i desember 2023.

Om prosjektet

Prosjektet omfatter ny bru over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen skal legges under den nye brua-

Eksisterende bru er for smal og på sikt vil den trenge vedlikeholdstiltak for å opprettholde bæreevnen. Derfor skal den rives når den nye bura står klar. 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal