Sveisearbeidet på stålkassa er i full gang, og snart skal den kjøres på plass over elva.

November og desember blir måneder med høy aktivitet på anlegget til rv. 70 Elverhøybrua. Sveisearbeidet tar litt lengre tid enn planlagt, men er godt i gang.  Slik det ser ut nå blir stålkassa ferdig sveiset i midten av november.

Stålkassa sveises ferdig på land, og kjøres ut over elva i en nøye planlagt operasjon. Foto: Statens vegvesen

Når Prodtex Industri AS er ferdig med sveisingen, skal stålkassa kjøres på plass på søylene og landkarene ved hjelp av tungløftvogner (Self-Propelled Modular Trailers). Dette arbeidet utføres av Sarens AS. Entreprenør Consto Anlegg Midt AS legger ut midlertidige fyllinger for tilkomst i elva. Hele operasjonen vil ta omtrent fire dager.

-Dette er et spesielt arbeid som krever kompetente entreprenører og leverandører samt nøye planlegging fra alle involverte. Vi mener å ha dette under bra kontroll nå og planen er at stålkassa skal være på plass til uke 47, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

 For de som vil se på arbeidet anbefaler Statens vegvesen å parkere ved Sunndal bygdemuseum Leikvin, og gå ned til gangvegen øst for riksveg 70.

Når stålkassa er på plass på søylene skal brua få fuge, kantdragere, rekkverk og asfalt. Dette er det entreprenør Consto Anlegg Midt AS som har regien på.

Målsettingen er at trafikken kan gå over den nye brua før jul. 

18. oktober var det åpen dag på anlegget. Naboer og andre interesserte tok turen for å se på stålkassa, og slå av en prat med Statens vegvesen, Prodtex Industri AS og entreprenør Consto Anlegg Midt AS. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal