Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Sunndal kommune iverksette arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Fale.

Eksisterende bru på rv. 70 ved Romfo tilfredsstiller ikke gjeldende brukskrav. For å sikre et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem iverksettes arbeid med å regulere arealer for å etablere ny bru.

Målet med prosjektet er å utarbeide en reguleringsplan med tilhørende veglinjer, slik at ny bru kan realiseres på strekningen.

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 13.07.2021. Innspill sendes til:

  • eller til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Oversendelsen må merkes «21/50348»

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte Karoline Valle på telefon 99 69 68 64 og e-post .

Oppstart av planarbeidet varsles med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal